การันตีราคาที่ดีที่สุด
จองเลย
ซันไชน์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ต
การสำรวจ
ราคาที่ดีที่สุด
การันตี
จองออนไลน์
การันตีราคาที่ดีที่สุด

ร่วมงานกับเรา

โรงแรมและรีสอร์ตของเรา มีพนักงานมากกว่า 300 คนเรากำลังมองหาคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงความคิดเห็น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไปกับเราถ้าคุณรู้ตัวว่าตัวเองมีความสามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวซันไชน์ด้วยกันตำแหน่งมากมายกำลังรอคุณอยู่

ตำแหน่งงานว่าง

Restaurant Manager
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 40 ปี บุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน สุขภาพดี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ หรือ ผู้จัดการร้านไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ มีความอดทนสูง รักงานบริการ
Guest Service Agent (GSA)
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 40 ปี บุคลิกภาพดี รูปร่างสมส่วน สุขภาพดี
 • พนักงานต้อนรับลูกค้า
 • บริการ Check In , Check Out
 • อำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่เข้าพัก
 • ประสานงานกับแผนกต่างๆภายในโรงแรม
รูมบอย
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3/ปวช. ขึ้นไป
 • ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ไม่จำกัดประสบการณ์
 • บุคลิกภาพดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสารดี
 • รักงานบริการ
 • สามารถเลือกเข้าทำงานกะเข้าหรือกะบ่ายได้
Waiter
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3/ปวช. ขึ้นไป
 • ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี และมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสารดี กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง
 • รักงานบริการ
ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ชาย/หญิง
 • มีประสบการ์ณงานบัญชีโรงแรมอย่างน้อย 5 ปี
ผู้จัดการแผนกต้อนรับ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ชาย/หญิง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานได้ความกดดัน ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถควบคุมทีม และมีความยืดหยุ่นในการทำงานได้
 • มีประสบการ์ณงานโรงแรมอย่างน้อย 5 ปี
ไม่มีใครรู้จักพัทยาดีกว่าเรา
เหตุผลที่ควรจองห้องพัก
โดยตรงกับเรา
 • รับประกันราคาดีที่สุด
 • จ่ายเท่าที่เห็น
 • ข้อเสนอพิเศษ
 • ยืนยันห้องว่างทันที
ข้อตกลงและเงื่อนไข